Kosten koper berekenen: welke bijkomende kosten betaalt u bij de notaris?

De hypotheek is al weer een tijdje geleden geregeld. Nu het finaal akkoord van de geldverstrekker binnen is, kunt u straks voor overdracht van uw nieuwe koophuis naar de notaris. Binnenkort heeft u de sleutels! Bij de notaris gaat u twee belangrijke documenten ondertekenen: de hypotheekakte en de leveringsakte. Na ondertekening bent u officieel de eigenaar. Vóór de overdracht plaatsvindt, wordt er van u verwacht om de notariskosten alvast te betalen. Er valt meer dan alleen de notariskosten onder de bijkomende kosten. In dit artikel ontdekt u hoe u de kosten koper kunt berekenen en hoe veel geld u op de afrekening van de notaris kunt verwachten.

Kosten koper berekenen: betalen bij de notaris

Wanneer u een nieuwe woning aanschaft en het voorlopige koopcontract tekent, bent u nog niet direct de eigenaar van het huis. U wordt pas eigenaar zodra het transport heeft plaatsgevonden. De overdracht van de woning gebeurt bij de notaris. Wat gaat u doen bij de notaris? Twee documenten ondertekenen. De leveringsakte van uw nieuwe huis en daarnaast de hypotheekakte tekenen. Daarnaast is de notaris ook verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling. Bij de notaris betaalt u daarom ook een deel van de kosten koper (kortweg k.k.).

De kosten koper bestaat niet alleen uit de kosten voor het opstellen van de hypotheekakte. Vaak zult ook de afrekening met de hypotheekadviseur bij de notaris doen. Onder kosten koper valt nog meer dan deze kosten. Op de afrekening zal een overzicht te vinden zijn met alle bijkomende kosten die de notaris met u zal verrekenen. Welke kosten koper aan u berekent worden zullen we hieronder verder uitleggen.

Kosten koper: koopsom verrekenen met verkoper

Aan de bovenzijde van de meeste afrekeningen bij de notaris staat direct het volledige bedrag van de koopsom van het gekochte huis. Het bedrag uit de koopovereenkomst is overgenomen en staat bij ‘te betalen’ vermeld. De koopsom is simpelweg de prijs die u heeft afgesproken met de verkoper van de woning. Dat bent u aan de persoon of het bedrijf verschuldigd. Het belangrijkste staat daarmee bovenaan bij de meeste notariële afrekeningen.

Zakelijke lasten: verrekening van belastingen

Zakelijke lasten zijn kosten en belastingen die de huidige eigenaar van het huis al heeft betaald. De verkoper heeft deze kosten
voor het hele kalenderjaar vooruit betaald en wilt dit graag met u als koper verrekenen zodra degene niet meer voor het gehele jaar de eigenaar zal zijn. De verrekening van de zakelijke lasten gebeurt bij de notaris. De kosten worden naar rato aan de verkoper vergoed. Dat betekent dat u de kosten betaald vanaf het moment dat u de eigenaar zal worden. Het deel wat de eigenaar al had betaald, heeft u door de verrekening vergoed. De zakelijke lasten zijn onder andere het rioolrecht, waterschapslasten en
de onroerende zaakbelasting (OZB).

Als bijvoorbeeld de zakelijke lasten in totaal € 600 per jaar zijn en u wordt met ingang van 1 juni de nieuwe eigenaar dan worden de 7 maanden wanneer u eigenaar bent geworden verrekend. Hierdoor zal er op de afrekening bij de notaris een post vermeld staan: verrekening zakelijke lasten € 350.

Vaak de grootste kostenpost: overdrachtsbelasting

De overheid wilt graag mee profiteren wanneer een woning van eigenaar wijzigt. Dat kunnen we helaas niet veranderen. Iedereen die in Nederland een bestaand huis koopt, betaalt altijd 2% van de koopsom van de woning aan overdrachtsbelasting. Bij de notaris betaalt u dit bedrag aan belasting. U hoeft dus geen aangifte te doen bij Belastingdienst voor de overdrachtsbelasting. Op de nota staat een bedrag en de notaris zorgt ervoor dat de betaalde overdrachtsbelasting bij de overheid terecht komt. Met behulp van de notarisnota wordt de overdrachtsbelasting met u verrekent.

Wat u heeft geleend: te ontvangen hypotheek

De volgende post heeft te maken met de hypotheek. Dat zijn geen te betalen kosten koper voor bij de notaris. De maandelijkse lasten zoals de hypotheekrente en aflossingen betaalt u gewoon aan de geldverstrekker. Daarmee is deze grote financiële verplichting dan ook de enige post op de nota die u niet hoeft te betalen. Vandaar ook de vermelding ‘te ontvangen’.
Bij te ontvangen hypotheek vindt u het totaal bedrag wat u heeft geleend bij de aanbieder van uw hypotheek.

Als u het huis gaat verbouwen, wordt de hypotheek verder onderverdeeld. Het bedrag voor de verbouwing komt in een bouwdepot en dat houdt de geldverstrekker apart. Op de afrekening van de notaris wordt de verbouwing apart vermeld. Hierdoor weet u precies welk bedrag van de lening in het bouwdepot zal komen.

Wanneer u een huis heeft gekocht en de hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft afgesloten, betaalt u voor deze voorziening afsluitkosten. Op de afrekening van de notaris kunt u deze kosten ook terugvinden. Bij de post ‘te ontvangen hypotheek’ wordt het bedrag aan NHG in mindering gebracht op het totale hypotheekbedrag.

Kosten levering: notariskosten voor leveringsakte

De kosten van de notaris zelf staan ook op de nota vermeld. Bij ‘kosten levering’ kunt u vinden of de afgesproken kosten voor het opmaken van de leveringsakte overeenkomen met de gemaakte afspraken. De uren van de notaris voor het inschrijven van u als nieuwe eigenaar bij het Kadaster en de leveringsakte opstellen vallen onder deze post. Het bedrag aan BTW over deze notariskosten zullen ook bij deze post vermeld staan.

Kosten levering: notariskosten voor de hypotheekakte

De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte en het inschrijven van de hypotheek bij het Kadaster zult u aantreffen bij de post ‘kosten hypotheek. Ook bij deze post zal een gedeelte aan BTW worden vermeld.

Kosten van derden: hypotheekadviseur en eventueel aankoopmakelaar

Als u de hypotheek heeft geregeld bij een onafhankelijk hypotheekadviseur zal er op de nota van de notaris ook een kosten post staan van de adviseur in de vorm van advies- en bemiddelingskosten. U kunt natuurlijk ook deze kosten zelf direct aan de adviseur al hebben overgemaakt. Dat is afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt. Wanneer u zoals de meeste kopers bij de notaris betaalt, zult u op de nota een post ‘Kosten derden’ terug vinden. Dat kunt u bijvoorbeeld ook de vergoeding van een aankoopmakelaar zien staan mocht u deze in het traject hebben ingeschakeld. Andere kosten onder deze post ‘kosten derden’ zijn bijvoorbeeld de premie van de bankgarantie.

Als u een appartement heeft gekocht, zult u te maken krijgen met een zogenoemde Vereniging van Eigenaren (VvE). De maandelijkse bijdrage aan de vereniging kan ook onder deze kostenpost worden vermeld. Mogelijk wordt er namelijk een verrekening gedaan voor de maand waarin u verhuist.

Overige kosten

De notaris kan aan de overdracht van het huis aanvullend werk hebben of mogelijk heeft u extra werk voor andere akten laten uitvoeren. Onder de post ‘overige kosten’ kunt u lezen welke kosten de notaris nog meer in rekening heeft gebracht. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een testament, het inzien van bepaalde registers en databanken en het appartementsrecht wanneer u een appartement heeft gekocht

Wilt u laten uitrekenen welke bijkomende kosten u kunt verwachten bij de notaris? Neem dan contact met ons op, zodat we voor u de kosten koper kunnen berekenen. Op die manier heeft u alle informatie in één handig kostenoverzicht en weet u waar u aan toe bent.