Alle gebruikers van de website van Q Hypotheekadviseurs worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hieronder genoemde voorwaarden.

Disclaimer

Q Hypotheekadviseurs biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar klanten en overige geïnteresseerden. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Wijzigingen inhoud

Op ieder moment kan de informatie op deze website door ons worden gewijzigd. Q Hypotheekadviseurs is echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Doordat een financieel advies op maat is gesneden naar de specifieke omstandigheden en wensen van de betreffende consument of ondernemer, marktontwikkelingen en wetgeving continue verandert, dient de op deze website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als een financieel advies. Wanneer u naar aanleiding van de informatie op de website vragen hebt, kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.

Werking website

Q Hypotheekadviseurs kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Inhoud website

Alle informatie op deze website weergegeven wordt door Q Hypotheekadviseurs met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan Q Hypotheekadviseurs niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door Q Hypotheekadviseurs zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

Geen aansprakelijkheid

Q Hypotheekadviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Q Hypotheekadviseurs is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. In geen geval is Q Hypotheekadviseurs, haar aandeelhouders, haar partners en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Websites / hyperlinks naar andere sites

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Q Hypotheekadviseurs geen zeggenschap heeft. Q Hypotheekadviseurs geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. Q Hypotheekadviseurs is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden aangeleverde informatie. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

Oktober 2018, Dordrecht